FANDOM


Crowdsourcing – outsourcing skierowany do Tłumu. Proces ten stanowi otwarcie się na masową partycypację CROWDu w zadaniach, które zwyczajowo wykonuje się wewnątrz organizacji lub zleca specjalistom. Crowdsourcing umożliwia dostęp do w zasadzie nieograniczonych zasobów czasowych i intelektualnych rozproszonej, niejednorodnej rzeszy ludzi w Tłumie, którzy chcą w danej inicjatywie crowdsourcingowej wziąć udział. Ich wkład, tj. praca, pomysły, czas, najczęściej jest w jakiś sposób (materialny lub niematerialny) wynagradzany przez organizatora kampanii crowdsourcingowej. 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki